ALPPIKOIRAT


Suomen alppienajokoirakerho-
Finska alpenlandische dachsbrackeklubben ry


   Ove Finnerman                                       Diana          Kari Hyytiäinen

Tervetuloa Suomen alppienajokoirakerhon sivuille.                     Välkommen till Finska alpenländische dachsbrackeklubben.

 

Olemme perustaneet kerhon, jonka tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää alppienajokoiran (alpenländische dachsbracke) käyttöominaisuuksia ja rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa.

Vi har grundad klubben, som syftar till att utveckla och underhålla  alpenländische dachsbrackes jaktegenskaper och rasstandard för utseende.

 

Näillä sivuilla tulemme julkaisemaan erilaista ajankohtaista kerhon asiaa.

På dessa sidor kommer vi att publicera aktuella klubbnyheter.

Suomen Kennelliiton hyväksymänä alppienajokoiran rotujärjestönä toimii Suomen Dreeverijärjestö- Finska Dreverklubben är rasklubben till alpenländische dachsbracke i Finska Kennelklubben.

 

  

Kävijää / Besökare